Europees verbod verbrandingsmotoren opnieuw ter discussie: het toelaten van e-fuels zorgt ervoor dat niemand aan de kant van de weg wordt gelaten

15 maart 2023 - De deur van het Europees verbod op nieuwe thermische wagens vanaf 2035 wordt weer geopend door een aantal landen zoals Duitsland en Italië. Waarom? Om wagens die rijden met CO2-neutrale, niet-fossiele brandstoffen, zoals e-fuels, nog op onze wegen toe te laten, als aanvulling op de elektromobiliteit. Dit past in het beleidsprincipe van technologieneutraliteit en draagt bij tot een versnelde, veerkrachtige en sociaal rechtvaardige vergroening van het wegvervoer. “Dont’ change the car, just change the fuel !”.

Het is eigenlijk niet nodig om te wachten tot 2035 om een significante decarbonisatie van de personenwagens te bekomen. De grote ‘vergetenen’ door de beleidsmakers zijn de huidige 250 miljoen wagens in Europa met een verbrandingsmotor (in 2035 zullen ze nog ongeveer voor 70% uitmaken van het wagenpark). Zij kunnen ook en zelfs versneld bijdragen tot het vergroenen van het transport door te rijden met geavanceerde biobrandstoffen en later met e-fuels. Er bestaat vandaag al een geavanceerde biobrandstof[1] die tot 90% minder CO2 uitstoot dan zijn fossiele equivalent.  Maar wie kiest hiervoor als hetzelfde accijnsniveau op deze duurzame brandstof wordt geheven als op de fossiele brandstof ? De politiek mist hier een enorme kans om de decarbonisatie van het wegtransport te realiseren en zelfs te versnellen.

Wim De Wulf, Secretaris-generaal van Energia: “Het is belangrijk om de markt van CO2-neutrale brandstoffen een duw in de rug te geven. In eerste instantie voor het huidige wagenpark om ze nadien in te zetten in transportsectoren die, in tegenstelling tot de personenwagens, moeilijker te elektrificeren zijn zoals het vrachtwagentransport, maritiem transport en luchtvaart. Hiervoor is een diverse energiemix nodig met onder meer elektriciteit, waterstof en hernieuwbare vloeibare brandstoffen. Onze sector speelt vandaag al een belangrijke rol in de transitie door het alsmaar meer aanbieden van elektrische laadpalen op servicestations maar we pleiten duidelijk voor een diverse energiemix waar zeker plaats moet zijn voor hernieuwbare vloeibare brandstoffen om geen enkele automobilist aan de kant van de weg te laten”.

De tekortkomingen van de Europese Verordening CO2-emissies
De Europese verordening inzake CO2-normen voor het wegtransport brengt opnieuw de tekortkomingen ervan aan het licht omdat ze uitsluitend gebaseerd is op de emissies aan de ‘uitlaatpijp’, een berekeningsmethode uit de jaren ‘80 die voorbijgestreefd is. Dit resulteert in een onwetenschappelijk, onvoorwaardelijk verbod op voertuigen met een verbrandingsmotor. Alle energievormen die voor het transport worden gebruikt, hebben CO2-emissies, hetzij in de productiefase, hetzij tijdens het gebruik ervan of beide. De Europese ‘uitlaatpijpbenadering’ die in de CO2-normen voor voertuigen wordt gebruikt, houdt echter alleen rekening met de CO2-uitstoot bij het rijden. Zij kent dus nul emissies toe aan elektrische wagens (zelfs wanneer de elektriciteit geproduceerd wordt via niet hernieuwbare bronnen[2]) en beschouwt alle CO2-emissies van thermische voertuigen als volledig fossiel (zelfs het deel duurzame biobrandstof en de komende CO2-neutrale e-fuels). Daarom pleiten we ervoor dat de Europese verordening een onderscheid maakt tussen CO2 van fossiele oorsprong en circulaire CO2 (uit duurzame biobrandstoffen en e-fuels). Deze laatste moeten voor de toepassing van de verordening als "netto-zero-emissies" worden beschouwd.

E-fuels
Dit zijn synthetische brandstoffen die geproduceerd worden op basis van hernieuwbare waterstof en afgevangen CO2. Deze brandstof is klimaatneutraal en kan als ‘drop-in’ brandstof in de huidige voertuigen met een verbrandingsmotor worden ingezet. Voor de productie van e-fuels kan CO₂ in eerste instantie worden afgevangen bij industriële processen, voordat het rechtstreeks uit de lucht wordt opgevangen zodra dit technologisch en commercieel haalbaar is. De productie van hernieuwbare waterstof vereist ook een aanzienlijke toename van de productie van hernieuwbare elektriciteit in ons land.

[1] HVO, Hydrogenated Vegetable Oil (diesel XTL)
[2] In België wordt slechts 20% van de elektriciteit geproduceerd via hernieuwbare energiebronnen (zon en wind)

 

Persinformatie
Jean-Benoît Schrans
Public Affairs & Communications Manager
Mail: [email protected]    
Tel. 0497/511.575

www.energiafed.be       Twitter:  @energiafed              Linkedin: energiafed

 

  • Algemeen