Fapetro Jaarverslag : kwaliteit van de brandstoffen in België

Fapetro (Fonds voor de Analyse van Aardolieproducten) heeft als opdracht te waken over de kwaliteit van de aardolieproducten die op de Belgische markt worden gebracht en daarover systematisch toezicht te houden. Hiertoe doorkruisen reizende ambtenaren het gehele land om stalen van aardolieproducten te nemen (de gasolie-diesel gebruikt voor de wegentoepassingen en de niet voor de weg bestemde toepassingen, 95 RON, 98 RON, gasolie verwarming, lamppetroleum type B en C). Vervolgens worden die stalen geanalyseerd door een of meer laboratoria om te bepalen of zij al dan niet stroken met de normen die momenteel van kracht zijn.

Het jaarverslag 2019 van Fapetro toont aan dat 96% van de gecontroleerde cases conform was aan de vereiste kwaliteitsnormen. De niet-conforme stalen hebben betrekking op de dampspanning, het vlampunt en in mindere mate met de oxidatiebestendigheid.

Link naar het jaarverslag Fapetro