Aanpassing maximumprijzen vanaf 1 januari 2021

Op 1 januari 2021 vindt een aanpassing plaats van de maximumprijzen van de brandstoffen als gevolg van de verdere omzetting van de Europese Richtlijn (Renewable Energy Directive RED[1]) ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen in transportbrandstoffen voor het wegverkeer. De bijmengingsplicht van duurzame biobrandstoffen bedraagt vanaf 1 januari 9,55% van de energiewaarde voor diesel en benzine.

De wijzigingen van de maximumprijzen van de aardolieproducten zijn het gevolg van de publicatie van het koninklijk besluit van 19 maart 2020 in het Belgisch Staatsblad van vrijdag 17 april 2020, tot wijziging van de artikelen 3 en 4 van het koninklijk besluit van 4 mei 2018 tot vastlegging van de minimale nominale volumes duurzame biobrandstoffen die de volumes brandstoffen voor het transport, die jaarlijks tot verbruik worden uitgeslagen, moeten bevatten, dat aanleiding geeft tot de inwerkingtreding van formule C in addendum XIV B van de bijlage van 18/12/2019 (d.i. aanpassing van de Technische Bijlage aan de Programma-Overeenkomst betreffende de regeling van de maximumverkoopprijzen van petroleumproducten), zoals voorzien in artikel 7 van voornoemde bijlage. Deze formule C vervangt dan formule B op 1 januari 2021 uit addendum XIV A.

De bijmengingsverplichting van duurzame biobrandstoffen past in het kader van de verdere omzetting van, enerzijds, de Europese Richtlijn Renewable Energy Directive (RED) ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen in transportbrandstoffen voor het wegverkeer en, anderzijds, van de Europese Richtlijn Fuels Quality Directive (FQD)[2] ter vermindering van de CO2 uitstoot van fossiele brandstoffen. Een eerste aanpassing vond plaats op 1 januari 2020 met een verhoging van het gehalte aan duurzame biobrandstoffen naar 8,5% van de energiewaarde van diesel en benzine en een tweede fase vanaf 1 april 2020 met een verhoging tot 9,9%. Het jaargemiddelde vanaf 1 januari 2021 wordt nu aangepast naar 9,55%.  

Voor de off road brandstoffen (niet op de weg) verandert er niets. 

 

[1] Richtlijn 2009/28/EG van 23 april 2009
[2] Richtlijn 2009/30/EG van 23 april 2009