De Transformatie van de sector en haar rol in de energietransitie

De sectorfederatie Energia heeft een beleidsdocument gepubliceerd die de transformatie van haar sector in de energietranstie weergeeft alsook haar visie en rol in deze transitie.

Open de publicatie hier

  • Algemeen