PC 117 - PC 211 (2017-2018)

Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor bedienden (verlenging CAO SWT 26 juni 2017)
Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor arbeiders (verlenging CAO SWT 26 juni 2017)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor bedienden (CAO 26 juni 2017)
Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor arbeiders (CAO 26 juni 2017)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Loon- en arbeidsvoorwaarden voor bedienden 2017-2018 (CAO 21 december 2017)
Loon- en arbeidsvoorwaarden voor arbeiders 2017-2018 (CAO 21 december 2017)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Opbouw van dienstanciënniteit voor bedienden (CAO 15 oktober 2015)
Opbouw van dienstanciënniteit voor arbeiders (CAO 15 oktober 2015)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ervaringsbarema voor bedienden (CAO 21 december 2017)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tijdskrediet bis voor bedienden (CAO 26 juni 2017)
Tijdskrediet bis voor arbeiders (CAO 26 juni 2017)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tijdskrediet voor bedienden (CAO 26 juni 2017)
Tijdskrediet voor arbeiders (CAO 26 juni 2017)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Afwezigheid zonder motief voor bedienden (CAO 26 juni 2017)
Afwezigheid zonder motief voor arbeiders (CAO 26 juni 2017)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vervoerskosten voor bedienden (CAO 21 december 2017)
Vervoerskosten voor arbeiders (CAO 21 december 2017)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Harmonisatie van de statuten voor bedienden (CAO 15 oktober 2015)
Harmonisatie van de statuten voor arbeiders (CAO 15 oktober 2015)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bijkomende vergoeding bij ontslag voor bedienden (CAO 15 oktober 2015)
Bijkomende vergoeding bij ontslag voor arbeiders (CAO 15 oktober 2015)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Definitieve overgang van ploegwerk naar dagwerk voor bedienden (CAO 21 december 2017)
Definitieve overgang van ploegwerk naar dagwerk voor arbeiders (CAO 21 december 2017)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Klein verlet voor bedienden (CAO 15 oktober 2015)
Klein verlet voor bedienden (CAO 15 oktober 2015)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Maatschappelijk verantwoord ondernemen voor bedienden (CAO 15 oktober 2015)
Maatschappelijk verantwoord ondernemen voor arbeiders (CAO 15 oktober 2015)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Statuten van het Fonds voor Bestaanszekerheid van de petroleumsector (CAO 15 oktober 2015)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------