Wim De Wulf nieuwe Secretaris Generaal van de BPF

“Scharniermoment om de petroleumsector als partner in de energietransitie te leiden”

Wim De Wulf wordt op 1 april 2021 de nieuwe Secretaris-Generaal van de Belgische Petroleum Federatie (BPF) en volgt hiermee Jean-Pierre Van Dijk op die met pensioen gaat. Wim De Wulf komt over van ExxonMobil die hij in 1993 vervoegde en waar hij verschillende functies bekleedde zowel in België als in het buitenland. In zijn nieuwe rol als Secretaris-Generaal vervoegt hij de BPF op een belangrijk scharniermoment in haar geschiedenis met belangrijke uitdagingen in de context van het Europese klimaat- en energiekader 2030 en de transitie naar een koolstofarme maatschappij tegen 2050. De petroleumsector is vandaag in volle transformatie om, als partner in de energietransitie, via o.a. koolstofarme brandstoffen het transport en andere sectoren in ons land te helpen verduurzamen.

Wim De Wulf roept al meteen op tot een coherent en stimulerend beleid dat de nodige voorwaarden moet scheppen om de industriële competitiviteit van de raffinaderijsector alsook van de distributie- en stockageactiviteiten in ons land te verzekeren, de bevoorrading en de economische toegankelijkheid tot energie te waarborgen en om een ‘level playing field’ te garanderen teneinde alle koolstofarme en duurzame energieën (incl. hernieuwbare brandstoffen) een gelijke kans te geven in de energiemix van morgen. Wim De Wulf: “Mijn prioriteit zal er in bestaan om de petroleumsector, in volle transformatie, te doen erkennen als volwaardige en constructieve partner in de energietransitie. Met een duidelijke toekomstvisie en duurzame brandstoffen willen we effectief bijdragen tot het realiseren van de klimaatdoelstellingen“.

Het resultaat van de huidige transformatie van de petroleumsector zal nog in de loop van dit jaar uitmonden in een belangrijke omvorming en een vernieuwende rol van de federatie in lijn met haar toekomstvisie en die nauwer aansluit bij de verwachtingen van de maatschappij.

De Raad van Bestuur van de Belgische Petroleum Federatie bedankt Jean-Pierre Van Dijk voor zijn inzet en toewijding gedurende 4 jaar als Secretaris-Generaal. Onder zijn leiding, heeft de BPF een nauwe en constructieve dialoog versterkt met de administraties, de politieke wereld en haar verschillende stakeholders.

Over Wim De Wulf
Wim studeerde af aan de Universiteit Gent in Bedrijfseconomie, is doctorandus in Toegepaste Economische Wetenschappen aan de Universiteit van Leuven en heeft een Master of Business Administration aan de Universiteit Antwerpen. In 1993 trad hij in dienst bij ExxonMobil in België en bekleedde verschillende functies in sales, marketing, logistiek, supply, SSH&E, revenue management en strategieontwikkeling waaronder opdrachten in Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.

CV Wim De Wulf : klik hier

Wim De Wulf antwoordt op enkele vragen van zijn nieuwe collega's. Ontdek ze hier.