Webevent BPF: Hoe kan een CO2-taks op auto’s bijdragen tot het vergroenen van het transport ?

Web-event "Hoe kan een CO2-taks op auto’s bijdragen tot het vergroenen van het transport ?"

De Belgische Petroleum Federatie heeft op 30 november ll een webinar georganiseerd over het thema “Hoe kan een CO2-taks op auto’s bijdragen tot het vergroenen van het transport?” Een actueel en belangrijk onderwerp zoals de federale Minister voor Klimaat er ons recent aan herinnerd heeft.

Vier experts gaven er hun visie over de mogelijke invoering in ons land van een CO2 taks in de non ETS sector, in het bijzonder voor het autogebruik. U vindt hun presentaties hieronder.

1. Vincent VAN STEENBERGHE
Climate Policy Advisor in het departement Klimaatveranderingen bij FOD Gezondheid
Slides                 Video

2. Professor Stef PROOST
KU Leuven - Thinkthank Metaforum
Slides                Video

3. Michel MARTENS
Director Research & Public Policy bij FEBIAC
Slides               Video

4. Jean-Pierre VAN DIJK
Secretaris-generaal BPF
Slides               Video