Total bouwt zijn raffinaderij in Grandpuits (Frankrijk) om tot een platform voor biobrandstoffen en bioplastics

Total bouwt zijn raffinaderij in Grandpuits (Frankrijk) om tot een platform voor biobrandstoffen en bioplastics.

In het kader van zijn koolstofneutrale strategie is Total van plan zijn raffinaderij van Grandpuits in Frankrijk om te bouwen tot een zero-olieplatform. Tegen 2024 zal de raffinaderij opgebouwd zijn rond vier nieuwe industriële activiteiten:

  • de productie van biobrandstoffen, hoofdzakelijk voor de luchtvaartsector,
  • de productie van bioplastics,
  • recycling van kunststoffen,
  • de exploitatie van twee fotovoltaïsche zonne-energiecentrales.

De biobrandstofeenheid zal een deel van de bestaande installaties van de raffinaderij hergebruiken.  

Het project van Total komt bovenop de omvorming van de raffinaderij van La Mède in Frankrijk ook tot een bioraffinaderij om aan de groeiende vraag naar biobrandstoffen te voldoen. De nieuwe  raffinaderij is operationeel sinds juli 2019, met een jaarlijkse productiecapaciteit van 500.000 ton HVO-biodiesel (gehydrogeneerde plantaardige olie). De biobrandstoffen worden er geproduceerd uit verschillende soorten oliën: plantaardige oliën en 30-40% uit afval en residuen van plantaardige oliën en dierlijke vetten. Alle gebruikte oliën zijn gecertificeerd duurzaam volgens de criteria van de Europese Unie.

In de afgelopen tien jaar heeft Total meer dan 500 miljoen euro geïnvesteerd in onderzoek naar de ontwikkeling van geavanceerde biobrandstoffen. Deze omschakelingen liggen in de lijn van de ambitie van de Groep om tegen 2050 in Europa koolstofneutraliteit te bereiken.

Voor meer info : klik hier