Studie Imperial College (Londen) over duurzame biomassa in Europa

Voldoende duurzame biomassa voor een ambitieuze, koolstofarme strategie voor vloeibare brandstoffen in het Europese transport

Geavanceerde biobrandstoffen of biobrandstoffen op basis van afval worden door sommigen afgewezen op grond van een mogelijk tekort aan duurzame biomassa uit landbouw, bosbouw en afval, of een risico van aantasting van de biodiversiteit.

Uit een studie van het Imperial College in London over de beschikbaarheid van duurzame biomassa in de Europese Unie in 2050, blijkt evenwel dat de potentiële beschikbaarheid van duurzame grondstoffen ook kan voorzien in de energiebehoeften van andere sectoren dan het transport. Een productie is mogelijk van 46-97 Mtoe geavanceerde of op afval gebaseerde biobrandstoffen in 2030, en 71-175 Mtoe in 2050, zonder de biodiversiteit schade te berokkenen. Dit is een voorzichtige raming, aangezien geen rekening is gehouden met mogelijke toevoegingen aan de huidige lijst van duurzame grondstoffen in de RED II-richtlijn1.

Verwacht wordt dat de vraag naar vloeibare brandstoffen zal afnemen als gevolg van de toenemende elektrificatie en de verbeterde energie-efficiëntie van voertuigen. Terwijl voor auto's geleidelijk elektrische motoren op de markt komen, zal voor het koolstofvrij maken van het transport, en met name van het vrachtvervoer en het lucht- en zeevervoer, de inzet van hernieuwbare of koolstofarme brandstoffen nodig zijn om geleidelijk aan de fossiele brandstoffen te vervangen.

Uit de bevindingen blijkt dat geavanceerde en op afval gebaseerde biobrandstoffen, alsook synthetische en andere hernieuwbare brandstoffen, een sleutelrol kunnen spelen, in aanvulling op de elektrificatie van het transport, bij het koolstofvrij maken van het transport in de EU met het oog op klimaatneutraliteit in 2050.

Link naar de studie Imperial College

 

1 RED-II richtlijn er bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen