Nieuwe studie bevestigt blijvende rol raffinaderijen in ons land om koolstofarme en hernieuwbare vloeibare brandstoffen te produceren

Naar aanleiding van haar jaarevent, heeft de Belgische sectorfederatie Energia de resultaten bekendgemaakt van een studie uitgevoerd door het bureau Enersangi1 over het potentieel van Belgische raffinaderijen om in de energietransitie koolstofarme vloeibare brandstoffen te produceren. De studie concludeert dat ondanks de voorziene totale elektrificatie van het wagenpark, de vraag naar vloeibare brandstoffen groot zal blijven en dit in het bijzonder voor moeilijk te elektrificeren transportsectoren: zwaar vrachtvervoer, maritiem- en luchtvaarttransport.

Deze studie toont aan hoe de raffinaderijen in België geleidelijk zouden kunnen overgaan tot de verwerking van alternatieve duurzame grondstoffen om de nodige koolstofarme en hernieuwbare ‘drop-in’ vloeibare brandstoffen te produceren voor deze sectoren. Tegen 2030-35 wordt verwacht dat er zowat 16 miljoen ton vloeibare brandstoffen nodig zijn voor het transport in België, waarvan ongeveer tot één derde koolstofarm kan zijn. Tegen 2050 zou de totale vraag naar vloeibare brandstoffen verder dalen naar 8 miljoen ton waarbij zowat 90% uit koolstofarme en hernieuwbare brandstoffen kan bestaan. Dit vertegenwoordigt een emissiereductie van ongeveer 18 Mton CO2 per jaar2.

Belgische raffinaderijen hebben een aantal troeven waardoor zij bij uitstek geschikt zijn om vloeibare koolstofarme brandstoffen te produceren zoals hun ligging in industriële clusters dichtbij enkele van de grootste havens van Europa. Hierdoor kunnen benodigde grondstoffen (hernieuwbare biomassa alsook RFNBO3 voor de productie van duurzame vloeibare brandstoffen makkelijker worden aangevoerd en zijn er ruime afzetmogelijkheden.

De transformatie van de raffinaderijen in ons land vereist een duurzaam investeringstraject. De studie toont aan dat hiervoor aanzienlijke investeringen (~20 miljard €) nodig zullen zijn. Het is daarom belangrijk dat een stimulerend beleidskader vertrouwen geeft aan investeerders om deze transformatie in ons land te realiseren.

Wim De Wulf, secretaris-generaal Energia: “In een uitermate internationale competitieve markt, is het van essentieel belang om de competitiviteit van de Belgische raffinaderijen te versterken en de nodige industriële beleidsvoorwaarden te scheppen om hun rol in de energietransitie te ondersteunen. Op die manier zou de sector een substantiële bijdrage kunnen leveren aan het bereiken van de decarbonisatie doelstellingen van het transport en zich kunnen bewijzen als een belangrijke speler in de energietransitie”.

De Belgische raffinaderijen nemen ook actief deel aan het project [email protected] die de ambitie heeft om de CO2-uitstoot van de industrie in de Antwerpse haven op termijn met de helft te verminderen.

De raffinaderij van de toekomst met toenemende verwerking van hernieuwbare en gerecycleerde grondstoffen voor de productie van koolstofarme en hernieuwbare vloeibare brandstoffen voor het transport en de verwarming alsook als feedstock voor de petrochemie:

CCS: Carbon Capture and Storage     -      CCU: Carbon Capture and Utilization

 

[1] Expertisebureau in Energie. Studie 2022 “The potential of low carbon liquid fuels in Belgian refineries in 2050”
[2] Bovenop 30 Mton CO2 reductie via elektriciteit en biogas voor transport
[3] RFNBO: Renewable Fuels of Non-Biological Origins