Informazout wordt in4fuels: perspectief voor de toekomst

Als betrouwbaar informatiecentrum wil Informazout transparant communiceren over de toekomst van mazoutverwarming. Stookolie blijft dan nog wel beschikbaar, maar er komen steeds meer beperkingen op koolstofemissie.

Het centrum wil consumenten voorbereiden op de energietransitie, waarbij zowel de industrie en bedrijven als particulieren de uitstoot van CO2 moeten terugdringen. Er is dan minder plaats voor fossiele brandstoffen, maar wel ruimte voor koolstofarme en hernieuwbare vloeibare brandstoffen. En die ruimte maakt het centrum ook in zijn nieuwe visie én nieuwe naam: in4fuels.

Open de nieuwe website van in4fuels hier