10e Europese Refinery Forum

Algemene consensus op het 10e Europese Refinery Forum: de transitie van raffinage naar koolstofarme vloeibare brandstoffen is een sleutelelement van de strategie voor klimaatneutraliteit in industrie en transport.

De 10e editie van het Europees Refinery Forum, georganiseerd door Europees Commissaris voor Energie Kadri Simson en DG Energie, vond plaats op donderdag 18 februari 2021 en bracht talrijke vertegenwoordigers van de Commissie en het Europees Parlement, de lidstaten, de industrie en het maatschappelijk middenveld samen. De essentiële rol van biobrandstoffen en e-fuels in alle transportsectoren werd er benadrukt en de oprichting van de "Renewable & Low-Carbon Fuels Value Chain Alliance" werd toegejuicht. Dit forum bood de gelegenheid om het belang van de integratie van deze brandstoffen in de taxonomie, de noodzaak van een nieuwe industriële strategie en een sociaal rechtvaardige overgang onder de aandacht te brengen. Ten slotte was het een gelegenheid om te herinneren aan de onmisbare rol van de raffinage-industrie bij de vermindering van de koolstofemissies van de vervoerssector.

De Europese commissaris benadrukte dat transportbrandstoffen in 2050 een mix van verschillende energiebronnen zullen zijn: elektriciteit, biobrandstoffen, waterstof, biomethaan en e-brandstoffen. Zij herhaalde haar vertrouwen in de raffinagesector "met initiatieven zoals het project Clean Fuels for all dat ons een duidelijker idee geeft van de maatregelen die wij moeten nemen".

John Cooper, directeur van Fuels Europe, betreurde in zijn uiteenzetting dat de voertuigregelgeving, die een dominante rol speelt in het wegvervoerbeleid op het niveau van de EU en de lidstaten, momenteel geen vloeibare hernieuwbare, biogene of koolstof afgevangen brandstoffen voor auto's of vrachtwagens erkent. Het is van strategisch belang om de groei van hernieuwbare vloeistoffen te ondersteunen via het wegvervoerbeleid. Hij herinnerde eraan dat de overgang van raffinage naar koolstofarme vloeibare brandstoffen een essentieel onderdeel is van de strategie om klimaatneutraliteit in de industrie en het vervoer te bereiken.

Download hier het volledige persbericht van Fuels Europe: open hier