Aardgasverwarming zal op korte termijn 22 procent meer broeikasgasuitstoot teweeg brengen dan stookolieverwarming

De conclusie van een onafhankelijk onderzoek: als je het volledige plaatje bekijkt, is de broeikasgasuitstoot van stookolie lager dan van aardgas

Een nieuwe en onafhankelijke studie door RDC Environment vergelijkt de broeikasgasuitstoot van woningverwarming met stookolie en aardgas in België.

Het gaat om een volledige levenscyclusanalyse. Met die methode wordt de totale milieubelasting van een brandstof bepaald. Van de ontginning over productie en transport tot gebruik en eindverbranding. Dit type analyse volgt de gestandaardiseerde ISO-normen en is als methodiek erkend door de Europese Commissie. Ze is ideaal om de impact op het klimaat te meten.

De 2 belangrijkste conclusies van het onderzoek

  1. Een verbod op stookolieketels ten voordele van aardgasverwarming draagt niet bij aan een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen om de klimaatdoelstellingen te behalen.
  2. Het vervangen van verouderde cv-ketels door hoogrendement-condensatieketels kan veel meer betekenen voor het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen.

Een verbod op stookolieketels is contraproductief!
De maatregel om stookolieketels op termijn te laten vervangen door aardgas-installaties is gemaakt op basis van de veronderstelling dat deze maatregel een positief effect zou hebben op het klimaat. Bij die hypothese kijkt men enkel naar de eindverbranding van stookolie en aardgas en gaat men ervan uit dat de bronnen van aardgasinvoer – nu vooral Nederland – ongewijzigd blijven. Dat klopt niet:

  • Nederland bouwt de winning van aardgas af en stopt in 2030 volledig met de gasuitvoer van Nederlands aardgas naar België. Het realistische scenario betekent dat de invoer van aardgas vanaf dan voornamelijk vanuit Rusland (met een verwacht aandeel van 60%), de Verenigde Staten, het Midden-Oosten en Afrika komt.
  • Op basis van deze verwachte bevoorradingsbronnen en gemeten over een periode van 100 jaar, zullen de broeikasgas-emissies bij verwarming op aardgas 6 procent hoger zijn dan verwarmen op stookolie. Dit is te wijten aan hogere transmissie- en transportverliezen.
  • Op korte termijn (20 jaar) is dat verschil nog significanter en draagt aardgasverwarming zelfs 22% meer bij tot de klimaatverandering in vergelijking met stookolieverwarming. Dit verschil is te verklaren door de verhoogde uitstoot van methaan tijdens de productie-en transportfase bij aardgas van Russische oorsprong. Methaan heeft immers een CO2-equivalent van 25: dit betekent dat het GWP (Global Warming Potential) 25 maal hoger is als dezelfde hoeveelheid CO2.

Inzetten op hoogrendementcondensatieketels is interessanter voor het klimaat
In onze vervangingsmarkt is het slim om hoogrendementsketels te plaatsen:

  • Nieuwe ketels verbruiken tot 30 % minder energie en stoten dus 30% minder CO2 uit
  • Ze zijn perfect combineerbaar met hernieuwbare energie (zonneboiler, warmtepomp)
  • Ze kunnen probleemloos gebruikt worden voor nieuwe, koolstofarme en zelfs koolstofneutrale vloeibare brandstoffen van de toekomst

Link naar de studie van RDC Environment